Kreativ handledning

Updated: Aug 3, 2019

#Handledning #Gestaltteori #systemteori #kreativhandledning #detgodasamtalet #contactsvava

Kreativ handledning bjuder in till en samskapande process, det är ett sätt att beskriva handledning som bygger på systemteoretisk teori. Fokusen ligger på öppna frågor och upptäckande snarare än problemlösning.


Genom samtalsprocesser utforskar vi dom dilemman och utmaningar som är aktuella.

När det gemensamma utforskandet får ta tid och plats skapar det bättre grund för samförstånd. Resultatet kan bli bättre förankrade beslut och effektivare samarbete.

10 views0 comments

Recent Posts

See All

SvavaSigursveinsdottir 

Aukt. Gestaltterapeut

Dalarna/Falun

Stockholm/Söder

0046 737016690

Badge online.jpg
  • Linkedin Social Ikon
  • Facebook

©2019 by Svava Sigursveinsdottir Proudly created with Wix.com